Onafhankelijk advies bij letselschade

Praktische ondersteuning voor beide partijen

Onafhankelijk letselschade zorgmanagement

LetselCare biedt onafhankelijk zorgmanagement bij letselschade cliënten. LetselCare is in staat om bij complexe zorgvraagstukken de zorg in kaart te brengen en de zorg te organiseren. LetselCare stelt samen met betrokkene een plan op en gaat in afstemming met de cliënt in overleg met betrokken partijen zoals de gemeente, zorgverzekeraar, welzijnsorganisaties en/of therapeuten/ begeleiders.

Zorgschadedeskundig advies

LetselCare stelt, op verzoek van de verzekeraar en de belangenbehartiger, een zorgplan en desgewenst een financieel plan op conform het beoordelingskader van de Handreiking Zorgschade. Beoordeling en organisatie volgens de 6 stappen vanuit de Handreiking Zorgschade geeft voor alle partijen een helder en transparant beeld van de situatie.

Deskundig

 

Betrouwbaar

 

Empathisch

Stipt

 

Wie zijn wij?

 

LetselCare is uw partner voor het onafhankelijk analyseren en adviseren van zorg, voorzieningen, welzijn- en letselvraagstukken.

Door een ongeval kan een mensenleven een drastische wending nemen. Opeens wordt u geconfronteerd met onderwerpen waar u zich liever niet mee bezig wil houden, of waar u niet bekend mee bent.

Het kan zijn dat er zorg en/of voorzieningen geregeld moeten worden. Waar kunt u terecht? Op dit moment is het vaak onduidelijk wat er nog mogelijk is en waar men moet zijn. In zo’n situatie is hulp van ervaren professionals zoals LetselCare een uitkomst. Door onze paramedische achtergrond en jarenlange ervaring in de gezondheidszorg, zorgverzekeraar en diverse gemeenten, zijn wij in staat om mensen te ondersteunen en te adviseren over de juiste voorzieningen, woningaanpassingen en de juiste zorg of dagbesteding.

Daar waar nodig is, zullen wij u ondersteunen in het daadwerkelijk realiseren van de benodigde voorzieningen. We proberen u terug te brengen in de situatie van voor het ongeluk, in alle redelijkheid en billijkheid. Hierbij maken we optimaal gebruik van voorliggende wet- en regelgeving en de daarbij horende voorzieningen. Over de zaken die niet vanuit voorliggende wet- en regelgeving worden vergoed, geven we advies en leggen we ter beoordeling neer bij de aansprakelijke verzekeraar en de belangenbehartiger van de cliënt.

Voor wie?

Letselschade cliënt

Als onafhankelijke adviseur staan we de letselschade cliënt bij met zijn of haar hulpvraag. We brengen de mogelijkheden in kaart in redelijkheid en billijkheid waarbij het uitgangspunt de situatie van voor het ongeluk is.

Verzekeraar

LetselCare werkt voor alle verzekeraars. Uitgangspunt is dat zowel verzekeraar als belangenbehartiger onze inzet ondersteunen.

Belangenbehartiger

LetselCare werkt voor alle letselschade belangenbehartigers. Uitgangspunt is dat zowel verzekeraar als belangenbehartiger onze inzet ondersteunen.

Letsel-Care staat opgenomen in het kwaliteitsregister als herstelgerichte dienstverlener.

Onze aanpak

LetselCare neemt de zorgen van u uit handen, zodat u zich kunt richten op het herstel. LetselCare schetst de situatie van voor het ongeluk. Hieruit kunnen conclusies getrokken worden, zoals:

“Wat is er nodig voor het herstel?”
“Wat kunt u nu niet meer, terwijl u dat voorheen wel kon?”

Door dit soort vragen te beantwoorden schetst LetselCare een duidelijk beeld van de huidige situatie. Wij willen er dan ook voor zorgen dat deze benodigde voorzieningen en aanpassingen voor u geregeld worden.

Wat is het stappenplan wanneer LetselCare in beeld komt?

1. Huisbezoek

Als eerste wordt een huisbezoek gedaan in opdracht van de belangenbehartiger of verzekering.

2. Plan van aanpak

Hierna wordt samen een plan van aanpak gemaakt.

3. Uitvoering

Dit kan het regelen van Wmo- voorzieningen zijn tot het organiseren van zorg (vanuit de zorgverzekeringswet of Wet Langdurige Zorg (Wlz)/dagbesteding of bijvoorbeeld het organiseren van een aangepaste aanbouw/woning. Ook het regelen van een persoonsgebonden budget vanuit de zorgverzekering, Wmo of Wlz of meerzorgsregelingen Wlz kunnen wij, indien nodig, organiseren. 

Wat is het stappenplan wanneer LetselCare in beeld komt?

1. Huisbezoek
Als eerste wordt er een huisbezoek gedaan in opdracht van de belangenbehartiger of verzekering.
2. Plan van aanpak
Hierna wordt er samen een plan van aanpak gemaakt.
3. Uitvoering

Dit kan het regelen van Wmo- voorzieningen zijn tot het organiseren van zorg/dagbesteding of bijvoorbeeld het organiseren van een aangepaste aanbouw/woning.

Laatste nieuws

Letsel-Care in het register Letselschaderaad

Letsel-Care in het register Letselschaderaad

Het Register Letselschade is hét overkoepelend kwaliteitsregister voor professionele dienstverleners in letselschadezaken. Letsel-Care staat opgenomen in het kwaliteitsregister als herstelgerichte dienstverlener.

Lees meer
Maaltijdondersteuning. Hoe zit het eigenlijk?

Maaltijdondersteuning. Hoe zit het eigenlijk?

Voor sommige ouderen gaat eten niet vanzelf. Zelf niet kunnen koken, geen eetlust hebben, problemen met slikken, je bestek niet kunnen vasthouden, het zijn allemaal oorzaken die er voor zorgen dat bij ouderen ondervoeding op de loer ligt, en hulp bij het eten of...

Lees meer
Gemeenten moeten aan de bak na Wmo-uitspraak

Gemeenten moeten aan de bak na Wmo-uitspraak

Gemeenten moeten aan de bak na Wmo-uitspraak Een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de Wmo is opzienbarend en heeft verstrekkende gevolgen. Niet alleen voor de manier waarop gemeenten in het sociaal domein indiceren, maar ook voor de manier waarop...

Lees meer

Over ons

LetselCare bestaat sinds 2011 en is gespecialiseerd in letselschade. Wij werken samen met verzekeraars en belangenbehartigers en zijn onafhankelijk in ons advies en begeleiding. De uiteindelijke schadeposten en het smartengeld worden bepaald door de belangenbehartigers en de verzekeraars.

Bij LetselCare werken paramedici met brede ervaring binnen het sociale domein, om zo een beter advies te kunnen geven in de verschillende zaken. Zij hebben, zonder uitzondering, ruime ervaring op het brede vakgebied van letselschade, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet en de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Ervaringen

“Ik heb een geweldige steun en samenwerking met je gehad.
Je zat er altijd boven op en gaf mij ook het gevoel er ook voor mij te zijn en te waken. Heel veel respect voor je.”
client

“Mauris aliquam lobortis eros tincidunt sodales. Vestibulum non quam vitae sapien eleifend varius. Phasellus id metus mauris.”

“Mauris aliquam lobortis eros tincidunt sodales. Vestibulum non quam vitae sapien eleifend varius. Phasellus id metus mauris.”

*Uiteraard respecteren we uw privacy, worden uw gegevens beveiligd verstuurd en geven we uw gegevens niet door aan derden. Zie ook het Privacy Reglement.

Onafhankelijk advies bij letselschade

LetselCare bestaat sinds 2011 en is gespecialiseerd in letselschade. Wij werken samen met verzekeraars en belangenbehartigers en zijn onafhankelijk in ons advies en begeleiding.