Over LetselCare

 

Wat is letselschade

Bij letselschade denken mensen meestal aan een monetaire vergoeding. Maar hoe zit het met de mens? LetselCare vindt dat het slachtoffer altijd centraal moet staan, vanaf het begin.

Letsel brengt beperkingen met zich mee in de dagelijkse manier van leven. Zaken die voorheen vanzelfsprekend waren worden nu bemoeilijkt, zoals verplaatsen, werken, het huishouden of in de tuin werken. Letselschade is de lichamelijke of geestelijke (immateriële) schade die u lijdt, nadat u betrokken bent geweest bij, bijvoorbeeld, een ongeval. Andere voorbeelden zijn:

Bedrijfsongeval
Verkeersongeval
Medische fout
Beroepsziekte
Gebrekkig product

Wanneer iemand aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel, kan LetselCare de beide partijen helpen, door onafhankelijk te adviseren/ ondersteunen, zodat de cliënt zich volledig op het herstel kan richten.

Wat doen we?

 

LetselCare neemt de zorgen van u uit handen, zodat u zich kan richten op het herstel. LetselCare schetst de situatie van voor het ongeluk. Hieruit kunnen conclusies getrokken worden, zoals:

“Wat is er nodig voor het herstel? Of om goed te kunnen leven? (bijvoorbeeld een rolstoel, traplift of een slaapkamer beneden)”

“Wat kunt u nu niet meer, terwijl u dat voorheen wel kon?”

Door dit soort vragen te beantwoorden schetst LetselCare een duidelijk beeld van de huidige situatie. Wij willen er dan ook voor zorgen dat voorzieningen die uw situatie kunnen verbeteren voor u geregeld worden. Het letsel moet zo min mogelijk een belemmering worden in uw dagelijks leven. Wat is het stappenplan wanneer LetselCare in beeld komt?

  1. Als eerste wordt er een huisbezoek gedaan in opdracht van de belangenbehartiger of verzekering.
  2. Hierna wordt samen een plan van aanpak gemaakt.
  3. Wanneer het plan van aanpak is goedgekeurd door beide partijen, kan het uitgevoerd worden.

LetselCare kan aan de hand van de handreiking zorgschade de (mantel)zorg en de voorliggende voorzieningen uit wet- en regelgeving in kaart brengen

Het belangrijkste is het ontzorgen van de cliënt. Hierdoor kan de cliënt zich richten op het herstel. Door de zorg voor het slachtoffer meteen goed te organiseren, kan het herstelproces meteen ingezet worden, wat verdere problemen voorkomt. LetselCare werkt samen met het slachtoffer, de belangenbehartiger en de verzekeraar om onafhankelijk advies te geven en de zaak zo goed mogelijk af te ronden. LetselCare is betrokken en laagdrempelig. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie:

Wie zijn wij?

LetselCare bestaat sinds 2011 en is gespecialiseerd in letselschade. Wij werken samen met verzekeraars en belangenbehartigers en zijn onafhankelijk in ons advies en begeleiding. De uiteindelijke schadeposten en het smartengeld worden bepaald door de belangenbehartigers en de verzekeraars.

Bij LetselCare werken paramedici om zo een beter advies te kunnen geven in de verschillende zaken. Zij hebben, zonder uitzondering, ruime ervaring op het brede vakgebied van letselschade, de Zorgverzekeringswet, de Wmo en de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Waar staat LetselCare voor:

LetselCare communiceert open en transparant naar beide partijen, waardoor alles duidelijk blijft voor iedereen. Wij staan voor het ontzorgen van de cliënt. We adviseren en begeleiden de cliënt in het woud van zorg, voorzieningen en welzijn zodat de cliënt zich kan richten op het herstel. LetselCare is onafhankelijk en geeft onafhankelijk advies. Door de deskundigheid kunnen er goede en betrouwbare adviezen gegeven worden. De cliënt kan altijd bij ons terecht en kan altijd vertrouwen op LetselCare.

Hoe wil LetselCare gezien worden door de klant?

Betrouwbaar
Stipt
Deskundig
Empathisch
Onafhankelijk
Korte lijnen

Samenwerkingspartners

LetselCare heeft sinds 2015 een samenwerkingsverband met Marlies Groot Nibbelink (Zorgwegwijs), Frederike Apotheker (AOVZ) en Margreet Boer (Boer zorgadvies)
Wij doen dit onder de naam VZ-Expertise en werken samen middels:

  • Waarneming bij vakantie of ziekte;
  • Intercollegiale toetsing en eenduidige werkwijze;
  • Vergelijkbare tarieven en voorwaarden;
  • Bundeling van kennis en onderlinge kennisoverdracht.

Per 1-12-18 start er tevens een samenwerkingsverband met Ester Haver Droeze- van Iersel.

Iris van Zandwijk

Iris van Zandwijk

Onafhankelijk letselschade adviseur - arbeidsdeskundige

M: 06-145 645 15

Ik ben al 20 jaar werkzaam binnen het sociale domein/ gezondheidszorg. Eerst als behandelend ergotherapeut, vervolgens adviserend in het kader van de Wvg/AWBZ/Wmo en Wlz. Ik geef trainingen op het gebied van de Wmo en ik ben co-writer van het handboek Wmo.

Mijn uitgebreide kennis gebruik ik bij mijn adviserende rol in de letselschade en hiermee ondersteun ik de cliënt, in het soms ingewikkelde zorglandschap van Nederland.  Door onze inzet krijgt de cliënt wat hij nodig heeft en wordt er veel frustratie rondom regelwerk  uit handen genomen. Ik word blij als ik van meerwaarde voor de cliënt kan zijn en dat hij/zij zijn leven weer kan oppakken.

Naast alle regelwerk rondom zorg en voorzieningen, kan ik als geregistreerd arbeidsdeskundige ook alle vraagstukken rondom arbeid oppakken, met als doel het bieden van perspectief na letselschade!

Hoe fijn is het als de cliënt ontzorgt kan worden in het regelwerk en alle aandacht uit kan gaan op het herstel of op de nieuwe eindsituatie. Dit bespaart de cliënt een hoop frustratie en ik doe het graag!

Naast mijn letselwerkzaamheden, ondersteun ik gemeenten op het gebied van de Wmo. Zo blijf ik op de hoogte van de allernieuwste ontwikkelingen binnen het Sociale Domein.

Francien Daalwijk

Francien Daalwijk

Onafhankelijk letselschade adviseur

M: 06-249 630 52

Ik heb een verpleegkundige achtergrond en heb in de psychiatrie gewerkt, het ziekenhuis (oncologie en chirurgie) en in de wijkverpleging. Tevens heb ik bij een zorg- en schadeverzekeraar gewerkt waar ik o.a. verantwoordelijk was voor alle zorgvragen die buiten de kaders en polisvoorwaarden vielen. Daarna droeg ik als manager verantwoordelijkheid voor de afdeling AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) en Schadeverzekeringen.

Hierna ben ik mij gaan specialiseren in de Wmo, Wlz, Zorgverzekeringswet en Jeugdwet.

Ik krijg ontzettend veel energie als ik cliënten kan ontzorgen en helpen met mijn advies en het managen van alle zorg- en regeltaken.  Ik vind het belangrijk om samen met mijn cliënten dat stukje kwaliteit van leven terug te brengen waar dat mogelijk is.  Dat kunnen soms hele praktische dingen zijn zoals een andere zorgverlener die meer tijd en kwaliteit biedt, of een woning met de benodigde aanpassingen of een auto met de juiste aanpassingen, zodat een cliënt weer eens zelfstandig erop uit kan. In deze trajecten haak ik meteen de voorliggende instanties aan en zoek op een actieve wijze samenwerking op met hen.

Een luisterend oor maar ook een daadkrachtige aanpak om zaken op te pakken vind ik erg belangrijk en daar sta ik dan ook voor.

*Uiteraard respecteren we uw privacy, worden uw gegevens beveiligd verstuurd en geven we uw gegevens niet door aan derden. Zie ook het Privacy Reglement.

Onafhankelijk advies bij letselschade

LetselCare bestaat sinds 2011 en is gespecialiseerd in letselschade. Wij werken samen met verzekeraars en belangenbehartigers en zijn onafhankelijk in ons advies en begeleiding.