Over LetselCare

 

Wat is letselschade

Bij letselschade denken mensen meestal aan een monetaire vergoeding. Maar hoe zit het met de mens? LetselCare vindt dat het slachtoffer altijd centraal moet staan, vanaf het begin.

Letsel brengt beperkingen met zich mee in de dagelijkse manier van leven. Zaken die voorheen vanzelfsprekend waren worden nu bemoeilijkt, zoals verplaatsen, werken, het huishouden of in de tuin werken. Letselschade is de lichamelijke of geestelijke (immateriële) schade die u lijdt, nadat u betrokken bent geweest bij, bijvoorbeeld, een ongeval. Andere voorbeelden zijn:

Bedrijfsongeval
Verkeersongeval
Medische fout
Beroepsziekte
Gebrekkig product

Wanneer iemand aansprakelijk is voor het ontstaan van het letsel, kan LetselCare de beide partijen helpen, door onafhankelijk te adviseren/ ondersteunen, zodat de cliënt zich volledig op het herstel kan richten.

Wat doen we?

 

LetselCare neemt de zorgen van u uit handen, zodat u zich kan richten op het herstel. LetselCare schetst de situatie van voor het ongeluk. Hieruit kunnen conclusies getrokken worden, zoals:

“Wat is er nodig voor het herstel? Of om goed te kunnen leven? (bijvoorbeeld een rolstoel, traplift of een slaapkamer beneden)”

“Wat kunt u nu niet meer, terwijl u dat voorheen wel kon?”

Door dit soort vragen te beantwoorden schetst LetselCare een duidelijk beeld van de huidige situatie. Wij willen er dan ook voor zorgen dat voorzieningen die uw situatie kunnen verbeteren voor u geregeld worden. Het letsel moet zo min mogelijk een belemmering worden in uw dagelijks leven. Wat is het stappenplan wanneer LetselCare in beeld komt?

  1. Als eerste wordt er een huisbezoek gedaan in opdracht van de belangenbehartiger en verzekeraar.
  2. Hierna wordt samen een plan van aanpak gemaakt.
  3. Wanneer het plan van aanpak is goedgekeurd door beide partijen, kan het uitgevoerd worden.

LetselCare kan aan de hand van de handreiking zorgschade de (mantel)zorg en de voorliggende voorzieningen uit wet- en regelgeving in kaart brengen

Het belangrijkste is het ontzorgen van de cliënt. Hierdoor kan de cliënt zich richten op het herstel. Door de zorg voor het slachtoffer meteen goed te organiseren, kan het herstelproces meteen ingezet worden, wat verdere problemen voorkomt. LetselCare werkt samen met het slachtoffer, de belangenbehartiger en de verzekeraar om onafhankelijk advies te geven en de zaak zo goed mogelijk af te ronden. LetselCare is betrokken en laagdrempelig. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie:

Wie zijn wij?

LetselCare bestaat sinds 2011 en is gespecialiseerd in letselschade. Wij werken samen met verzekeraars en belangenbehartigers en zijn onafhankelijk in ons advies en begeleiding. De uiteindelijke schadeposten en het smartengeld worden bepaald door de belangenbehartigers en de verzekeraars.

Bij LetselCare werken paramedici om zo een beter advies te kunnen geven in de verschillende zaken. Zij hebben, zonder uitzondering, ruime ervaring op het brede vakgebied van letselschade, de Zorgverzekeringswet, de Wmo en de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Waar staat LetselCare voor:

LetselCare communiceert open en transparant naar beide partijen, waardoor alles duidelijk blijft voor iedereen. Wij staan voor het ontzorgen van de cliënt. We adviseren en begeleiden de cliënt in het woud van zorg, voorzieningen en welzijn zodat de cliënt zich kan richten op het herstel. LetselCare is onafhankelijk en geeft onafhankelijk advies. Door de deskundigheid kunnen er goede en betrouwbare adviezen gegeven worden. De cliënt kan altijd bij ons terecht en kan altijd vertrouwen op LetselCare.

Hoe wil LetselCare gezien worden door de klant?

Betrouwbaar
Stipt
Deskundig
Empathisch
Onafhankelijk
Korte lijnen

Samenwerkingspartners

LetselCare heeft sinds 2015 een samenwerkingsverband met Marlies Groot Nibbelink (Zorgwegwijs), Frederike Apotheker (AOVZ) en Margreet Boer (Boer zorgadvies)
Wij doen dit onder de naam VZ-Expertise en werken samen middels:

  • Waarneming bij vakantie of ziekte;
  • Intercollegiale toetsing en eenduidige werkwijze;
  • Vergelijkbare tarieven en voorwaarden;
  • Bundeling van kennis en onderlinge kennisoverdracht.

Per 1-12-18 start er tevens een samenwerkingsverband met Ester Haver Droeze- van Iersel.

Wij werken ook graag samen met architect/bouwkundige Ed. Bijman gespecialiseerd in ontwerpen voor mensen met een fysieke beperking. www.edbijman.nl

Iris Hoeijmakers

Iris Hoeijmakers

Onafhankelijk zorgcasemanager letsel/zorgschade deskundige

M: 06-145 645 15

Ik ben al 20 jaar werkzaam binnen het sociale domein/ gezondheidszorg. Eerst als behandelend ergotherapeut, vervolgens adviserend in het kader van de Wvg/AWBZ/Wmo en Wlz. Ik geef trainingen op het gebied van de Wmo en ik ben co-writer van het handboek Wmo.

Mijn uitgebreide kennis gebruik ik bij mijn adviserende rol in de letselschade en hiermee ondersteun ik de cliënt, in het soms ingewikkelde zorglandschap van Nederland.  Door onze inzet krijgt de cliënt wat hij nodig heeft en wordt er veel frustratie rondom regelwerk  uit handen genomen. Ik word blij als ik van meerwaarde voor de cliënt kan zijn en dat hij/zij zijn leven weer kan oppakken.

Naast alle regelwerk rondom zorg en voorzieningen, kan ik als geregistreerd arbeidsdeskundige ook alle vraagstukken rondom arbeid oppakken, met als doel het bieden van perspectief na letselschade!

Hoe fijn is het als de cliënt ontzorgt kan worden in het regelwerk en alle aandacht uit kan gaan op het herstel of op de nieuwe eindsituatie. Dit bespaart de cliënt een hoop frustratie en ik doe het graag!

Naast mijn letselwerkzaamheden, ondersteun ik gemeenten op het gebied van de Wmo. Zo blijf ik op de hoogte van de allernieuwste ontwikkelingen binnen het Sociale Domein.

Francien Daalwijk

Francien Daalwijk

Onafhankelijk zorgcasemanager letsel/zorgschade deskundige

M: 06-249 630 52

Ik heb een verpleegkundige achtergrond en heb in de psychiatrie gewerkt, het ziekenhuis (oncologie en chirurgie) en in de wijkverpleging. Tevens heb ik bij een zorg- en schadeverzekeraar gewerkt waar ik o.a. verantwoordelijk was voor alle zorgvragen die buiten de kaders en polisvoorwaarden vielen. Daarna droeg ik als manager verantwoordelijkheid voor de afdeling AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) en Schadeverzekeringen.

Hierna ben ik mij gaan specialiseren in de Wmo, Wlz, Zorgverzekeringswet en Jeugdwet.

Ik krijg ontzettend veel energie als ik cliënten kan ontzorgen en helpen met mijn advies en het managen van alle zorg- en regeltaken.  Ik vind het belangrijk om samen met mijn cliënten dat stukje kwaliteit van leven terug te brengen waar dat mogelijk is.  Dat kunnen soms hele praktische dingen zijn zoals een andere zorgverlener die meer tijd en kwaliteit biedt, of een woning met de benodigde aanpassingen of een auto met de juiste aanpassingen, zodat een cliënt weer eens zelfstandig erop uit kan. In deze trajecten haak ik meteen de voorliggende instanties aan en zoek op een actieve wijze samenwerking op met hen.

Een luisterend oor maar ook een daadkrachtige aanpak om zaken op te pakken vind ik erg belangrijk en daar sta ik dan ook voor.

Debra Lynn Bekker

Debra Lynn Bekker

Onafhankelijk zorgcasemanager letsel

M: 06-185 995 25

Ik ben werkzaam als verpleegkundige en jurist binnen de gezondheidszorg. Na het afronden van mijn studies Rechten en Verpleegkundige, heb ik verschillende adviserende en juridische werkzaamheden gedaan. Ook ben ik lange tijd zelf werkzaam geweest in de zorg. Door mijn kennis en ervaring als verpleegkundige te combineren met mijn (juridische) kennis van de verschillende wet- en regelgeving, (Jeugdwet, Wmo, Wlz en Zvw), ben ik in staat om voorzieningen en zorg kritisch te analyseren en te organiseren indien nodig. Mijn empathisch vermogen komt hier goed bij van pas.

Ik vind het fijn om behulpzaam te kunnen zijn en ben in staat om op laagdrempelige wijze contact te leggen en te kunnen ondersteunen bij complexe en ingewikkelde zorgvragen. Wat ik belangrijk vind in mijn werk, is om op creatieve en efficiënte wijze samen met de cliënt te komen tot een passende oplossing. Hierbij staat de cliënt en diens omgeving dus echt centraal.

Odette Wiggers

Odette Wiggers

Onafhankelijk zorgcasemanager

M: 06-553 261 38

Van huis uit ben ik fysiotherapeut. In mijn 27 jaar als fysiotherapeut heb ik een zeer brede kijk ontwikkeld op ingewikkeld interne pathologie (zoals hart/vaat/long problematiek), orthopedisch letsel (zoals peesletsel, fracturen en luxaties) en complex neurologisch letsel (MS, (niet) aangeboren hersenletsel en dwarslaesies). Mijn hart ligt al jaren in de complexe zorg.
Na een opleiding herstelgerichte dienstverlening ben ik in de letselschade branche terecht gekomen. Hierin kom ik wederom aan mijn trekken wat betreft complexe zorg vraagstukken. Ik merk dat cliënten vaak de weg niet weten te vinden in het ingewikkelde zorglandschap en dat er vaak behoefte is aan iemand die ‘de kar trekt’. Juist die rol vervul ik graag! Ik ben in staat goed te luisteren en ga zorgvuldig met de cliënt kijken wat er nodig is rondom de hulpvraag die is ontstaan na het doorgemaakte trauma. De hulpvraag kan liggen op medisch vlak, maar ook op praktisch, emotioneel, sociaal, maatschappelijk en economisch vlak. Ik ben de spil tussen zorgverleners (zoals artsen, paramedici, revalidatiecentra), maar ook gemeenten en alle andere instanties. Ik krijg er energie van als ik een cliënt (en omgeving) in zijn/haar situatie kan ontzorgen en op weg kan helpen naar herstel van autonomie en het vinden van een nieuw toekomst perspectief. Daarmee ontstaat, mijns inziens, een zo hoog mogelijk gevoel van kwaliteit van leven voor de cliënt.
Met mijn inlevingsvermogen, betrokkenheid, daadkracht en mijn grote zorghart kom ik volledig tot mijn recht in mijn functie als zorgcasemanager!

John van Bennekom

John van Bennekom

Makelaar

M: 06-50635630

Als gespecialiseerde aankoopmakelaar werk ik nauw samen met LetselCare om de letselschade cliënt te helpen bij het vinden van een adequate woning.

Met mijn 22 jaar ervaring als makelaar en kennis van de vastgoedmarkt begeleid ik de letselschade cliënt tijdens het hele aankoopproces. Ik luister naar hun wensen en eisen en zoek naar woningen die aan deze criteria voldoen. Vervolgens onderhandel ik namens hen of verzekeraar over de prijs en voorwaarden.

Ik coördineer het gehele juridische, bouwkundige en administratieve proces, waardoor de letselschade cliënt zich volledig kan richten op hun herstel. Ik werk nauw samen met de professionals van LetselCare om ervoor te zorgen dat de behoeften van de letselschade cliënt altijd voorop staan.

Mijn doel is om een veilig en comfortabel thuis te vinden waar de letselschade cliënt zich kan concentreren op hun herstel en een nieuw begin kan maken. Ik zorg voor een efficiënt en probleemloos aankoopproces, zodat de letselschade cliënt zich kan richten op het opbouwen van een nieuwe toekomst.

Ik kijk ernaar uit om samen met LetselCare letselschade cliënten te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe woning die voldoet aan al hun belangrijke behoeften en eisen.

*Uiteraard respecteren we uw privacy, worden uw gegevens beveiligd verstuurd en geven we uw gegevens niet door aan derden. Zie ook het Privacy Reglement.

Onafhankelijk advies bij letselschade

LetselCare bestaat sinds 2011 en is gespecialiseerd in letselschade. Wij werken samen met verzekeraars en belangenbehartigers en zijn onafhankelijk in ons advies en begeleiding.